در حال بارگذاری ...

روند پاسخگویی به درخواستهای دانشجویان سنوات گذشته که فارغ التحصیل شده اند

باستحضار دانش آموختگان محترم می رساند : جهت ارسال ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی به محل تحصیل دانشگاه؛ مدارک ذیل را از اداره آموزش و پرورش محل خدمت اخذ نموده و بانضمام مجوز درخواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت تحویل واحد دانش آموختگان نمایند تا مدارک مورد نظر(ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی) به صورت محرمانه به واحد دانشگاهی محل تحصیل ارسال گردد.لازم به ذکر است مدارک مذکور به هیچ وجه تحویل شخص نخواهد گردید.

1-مجوز اداره آموزش و پرورش محل خدمت

2-فرم 502

3-حکم کارگزینی

4-کپی برابر با اصل شده تعهد محضری

5-فرم اعلام موافقت با ادامه تحصیل

6-مجوز درخواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت


| شناسه مطلب: 100496

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران