در حال بارگذاری ...
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

امکان ادامه تحصیل بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان و رتبه های برتر و نمونه کشوری در مقاطع بالاتر

دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان از امکان ادامه تحصیل بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان و رتبه های برتر و نمونه کشوری در مقاطع بالاتر خبر داد.

وی گفت با توجه به اینکه دانشجویان این دانشگاه، متعهد خدمت می باشند و به استناد ماده 4 قانون متعهدین خدمت تاکنون، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، با استفاده از تسهیلات استعداد درخشان و رتبه های برتر قبل از دانش آموختگی نبوده اند؛ به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش دانشگاه و ایجاد رقابت مطلوب بین دانشجو معلمان پس از رایزنی به عمل آمده با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری وزارت آموزش و پرورش مجوز ادامه تحصیل این گونه دانشجویان اخذ شد.

بر این اساس آنها می توانند از این تاریخ با استفاده از آیین نامه تسهیلات استعداد درخشان، رتبه های برتر و دانشجویان نمونه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری بدون آزمون در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

دریافت دستورالعمل 


| شناسه مطلب: 105907

تعداد بازدید: 342 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران