در حال بارگذاری ...

کتاب راهنمای خود مراقبتی نوجوانان

دانشجویان عزیز

خود مراقبتی و آموزش مهارت های زندگی و افزایش خود آگاهی جوامع ،افراد و به خصوص قشر تاثیر گذار دانشجو در جوامع پیچیده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و آموزش عمومی جامعه جهت آماده شدن و افزایس توانمندی و تاب آوری افراد مهم و حیاتی است ، به همین منظور کتاب راهنمای خودمراقبتی در نوجوانی ارسالی از اداره کل مشاوره ،بهداشت و سلامت دانشگاه فرهنگیان جهت  استفاده شما دانشجو معلمان عزیز توصیه می گردد.


| شناسه مطلب: 123525

تعداد بازدید: 1024 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران