در حال بارگذاری ...

چگونگی اجرای درس «پروژه» در برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

 به استناد مصوبات جلسه شورای برنامه­ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان مورخ 05/08/1394 در ارتباط با چگونگی اجرای درس «پروژه» در برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، ضمن ارسال سرفصل بازنگری شده درس مذکور، انتظار می­رود موارد ذیل مورد تاکید و اجرا قرار گیرد: 

  1-در درس «پروژه» دانشجومعلمان به تدوین فلسفه معلمی خود اقدام خواهند کرد و در قالب گزارشی روایی (حدود 30-20 صفحه) مجموعهای از ایده ها، باورها و تجربیات چهارساله خود را تشریح و بیانیه ماموریت خود را اعلام می کنند.

 

 2-درس «پروژه» دارای شرایط کسب حداقل امتیاز است. آنچه مطرح است کمک به دانشجومعلم برای تدوین و گزارش تجربه معلمی و تصمیم برای آینده است. اما تلاش برای تدوین گزارشی مبتنی بر اصول و مقبول از نظر استاد درس، ضروری است. این گزارش جزو ملحقات پوشه کار دانشجومعلم خواهد بود و در ارزشیابی پایانی لحاظ می شود.

 

 3- هر گروه درس «پروژه»، با 15-10 دانشجومعلم تشکیل می شود.

 

4- در اجرای این درس الزامی به تشکیل کلاس حضوری وجود ندارد.

 

5-تمامی گزارشهای دانشجویان پس از تایید استاد درس، توسط دانشجو در سایت دانشگاه بارگزاری خواهد شد و به عنوان یک سند هویتی حفظ خواهد شد.


| شناسه مطلب: 44522

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران