در حال بارگذاری ...

فرم خود ارزیابی دانشجو معلمان انتخاب اتاق نمونه بهداشتی

با توجه به نام گذاری هفته چهارم اردیبهشت ماه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان هفته خوابگاه ها، اداره کل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی در نظر دارد از طریق فرم خود ارزیابی دانشجو معلمان انتخاب اتاق نمونه بهداشتی  به شناسایی اتاق نمونه بهداشتی اقدام کند .لازم به ذکر است به اتاق های برگزیده جوایزی اهدا می شود

برای شرکت در این نظرسنجی از   اینجا   اقدام کنید.


| شناسه مطلب: 50717

تعداد بازدید: 980 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران