در حال بارگذاری ...

مقاله موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی

براتعلی منفردی راز (عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

محمد باقر رستمی (کارشناس پژوهش و آموزش دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

احسان عباسی جوشقان (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس امام محمد باقر (ع

مجید سنگ­ سفیدی (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی پردیس امام محمد باقر (ع

 

همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت


| شناسه مطلب: 54929

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران