در حال بارگذاری ...

مقاله بررسی نقش معلمان در رابطه با فعالیت های تربیتی- اجتماعی دانش آموزان

رضا سنگ سفیدی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

سید حسین میرزایی (مدرس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

سعید عنایتی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

حسین فتحی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

 

همایش ملی آموزش ابتدایی


| شناسه مطلب: 58054

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران