در حال بارگذاری ...

مقاله نقش استادان در ترویج فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای کالاهای خارجی

نورعلی مهماندوست (کارشناس مسئول منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

محمد علیزاده جمال (کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان خراساان شمالی)

 

Global Conference on Management, Economic, Accounting and Humanities at the beginning of Third Millennium


| شناسه مطلب: 58064

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران