در حال بارگذاری ...

مقاله بررسی تطبیقی نظام آموزش و پرورش ابتدایی ایران و کشور انگلستان

حسن ربانی (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

حمید رضا الهامی

احمد رضا پورمنفرد (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

عباس نورمحمدی دوین (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

محمد حسن بربرستانی (دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

 

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین


| شناسه مطلب: 63931

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران