در حال بارگذاری ...
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته ورودی 94،93و95

شرایط تردد دائم و موقت دانشجویان

دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه با رویکرد شبانه روزی است و دانشجو معلم باید در خوابگاه مستقر باشد، بنابراین کلیه دانشجویان محترم جهت سازماندهی در سرای دانشجویی در مهرماه 1396 می بایست  در هفته اول مهرماه به امور دانشجویی مراجعه  ضمن تکمیل فرم شماره 5 فرم معرفی نامه به سرای دانشجویی را دریافت نمایند. کلیه دانشجویان محترمی که شرایط تردد دارند (فرم شماره 3و4)و همچنین  دانشجویان  محترم بجنوردی  که خانواده محترم آنها در خود شهر بجنورد اقامت داشته و بدلیل مشکلات متقاضی تردد اضطراری و موقت هستند(فرم های شماره 1و2) نسبت به تکمیل فرم های  مربوطه اقدام و همراه با مستندات تردد و تقاضای کتبی به امور دانشجویی تحویل نمایند ./  

دانلود فرم های مورد نیاز 

شرایط خاص متقاضیان تردد دائم :

1-تاهل : دانشجو معلمان متقاضی تردد باید متاهل بوده و تشکیل زندگی مستقل داده باشد .(ارائه کپی سند محضری ازدواج و صفحات شناسنامه  الزامی است )

2-سرپرست خانوار:فوت یا بیماری و یا از کارافتادگی یکی از والدین (ارائه مدارک قانونی  الزامی است)

شرایط عمومی متقاضیان تردد دائم:

1-سکونت :دانشجو معلمان متقاضی تردد دائم علاوه بر داشتن یکی از شرایط خاص فوق الذکر باید ساکن شهر محل تحصیل(بجنورد)باشد (ارائه اسناد مالکیت یا قولنامه دارای کد رهگیری الزامی است)

شرایط  متقاضیان تردد اضطراری و موقت :

1-سکونت :دانشجو معلمان متقاضی تردد اضطراری و موقت باید خانواده محترم دانشجو معلم ساکن شهر محل تحصیل(بجنورد)باشد (ارائه اسناد مالکیت یا قولنامه دارای کد رهگیری الزامی است)

 

 

مدارک لازم برای متقاضیان تردد دائم :

  1. ارائه کپی سند محضری ازدواج یا ارائه مدارک قانونی  که نشان دهنده سرپرست خانوار باشد
  2. ارائه اسناد مالکیت یا قولنامه دارای کد رهگیری ( به نام دانشجو معلم  که نشان دهنده  محل اقامت دانشجو در شهر بجنورد باشد  )
  3. تکمیل فرم 3 و 4
  4. تقاضای کتبی دانشجو

 

مدارک لازم برای متقاضیان تردد  موقت و اضطراری :

1- ارائه اسناد مالکیت یا قولنامه دارای کد رهگیری ( به نام دانشجو معلم  که نشان دهنده  محل اقامت  خانواده دانشجو در شهر بجنورد باشد  )

2-تقاضای کتبی دانشجو

3-تکمیل فرم های 1و 2

مدارک لازم برای سازماندهی دانشجویان در سرای دانشجویی:

1-تکمیل فرم 5 و دریافت معرفی نامه به سرای دانشجویی

 

 


| شناسه مطلب: 86474

تعداد بازدید: 675 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران