در حال بارگذاری ...

مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

1- پرینت قبولی (از سایت سازمان سنجش دریافت شود)

 

2-اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن.

 

3- اصل کارت ملی و تصویر از روی و پشت آن.

 

4- اصل مدرک دیپلم ( گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه ) و تصویر آن.

 

5- هشت قطعه عکس 4*3پشت نویس شده ( عکسی که مطابق با عکس سایت سازمان سنجش  باشد).

 

6-اصل نامه انصرافی از سایر دانشگاه ها در صورت تحصیل

 

7-اصل و تصویر گواهینامه دوره متوسطه(دیپلم)یا اصل گواهینامه موقت دوره متوسطه(دیپلم).

 

8-اصل کارنامه دوره سه ساله متوسطه نظام جدید که نمرات کتبی و معدل کل درآن درج شده و به مهر و امضاء مدیر دبیرستان وآموزش وپرورش منطقه مربوط، ممهور شده باشد و همچنین تمبر الصاق شده باشد و کپی آن.

 

9- اصل کارنامه 2 سال ماقبل دیپلم و کپی آن.

 

11-تأییدیه تحصیلی دیپلم (از دفاتر پیشخوان دولت اخذ شود.)

 

12- اصل و تصویر گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ویا گواهی آن که تا تاریخ 31/6/97 اخذ شده باشد.

 

13 -اصل و تصویر کارنامه دوره پیش  دانشگاهی که نمرات کتبی و معدل کل درآن درج شده و به مهر و امضاء مدیر دبیرستان وآموزش وپرورش منطقه مربوط، ممهور شده باشد و همچنین تمبر الصاق شده باشد .

 

14- تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی (از دفاتر پیشخوان دولت اخذ شود.)

 

15- اصل مدرک کاردانی پیوسته برای فارغ التحصیلان فنی وحرفه ای وکاردانش ( به جای مدرک پیش دانشگاهی قابل قبول است).

 

16- اصل گواهی معافیت ویا اصل کارت پایان خدمت برای پذیرفته شدگان ذکور  برای مشمولین نظام وظیفه).

 

17- کارنامه مرحله ی اول کنکور سراسری( از سازمان سنجش دریافت شود)

 

18- مدارک ایثارگری

 

19- پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال علی الحساب جهت استفاده از خدمات شبانه روزی به شماره حساب 2173071804003 بنام پردیس امام محمدباقر(ع) ، نزد بانک ملی شعبه شهید امامی بجنورد.

 


| شناسه مطلب: 86806

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران