در حال بارگذاری ...

برنامه مکمل رشته علوم تربیتی

اساتید محترم پیرو بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان ،برنامه مکمل برای رشته علوم تربیتی کارشناسی پیوسته به عنوان یک فعالیت مقدماتی راهنما برای تأثیرگذاری مثبت در اجرای برنامه مصوب درسی تقدیم حضور می گردد.


| شناسه مطلب: 9454

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران