پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور
        string(140) "مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور"
        

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور

براتعلی منفردی راز (عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر (ع)) محبوبه سلیمان پور ...

مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب
        string(140) "مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب"
        

مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب

محمد علی نظری (عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) و راضیه طالب ­پور همایش ملی بزرگداشت آیت الله ...