پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مقاله نقش استادان در ترویج فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای کالاهای خارجی
        string(172) "مقاله نقش استادان در ترویج فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای کالاهای خارجی"
        

مقاله نقش استادان در ترویج فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای کالاهای خارجی

نورعلی مهماندوست (کارشناس مسئول منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) محمد علیزاده جمال (کارشناس ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله بررسی عوامل مؤثر در تربیت دینی از منظر نهج البلاغه و اندیشه های شهید مطهری
        string(145) "مقاله بررسی عوامل مؤثر در تربیت دینی از منظر نهج البلاغه و اندیشه های شهید مطهری"
        

مقاله بررسی عوامل مؤثر در تربیت دینی از منظر نهج البلاغه و اندیشه های شهید مطهری

وحید قاسمی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) ابراهیم امیری (مدرس دانشگاه فرهنگیان خراسان ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله بررسی نقش معلمان در رابطه با فعالیت های تربیتی- اجتماعی دانش آموزان
        string(133) "مقاله بررسی نقش معلمان در رابطه با فعالیت های تربیتی- اجتماعی دانش آموزان"
        

مقاله بررسی نقش معلمان در رابطه با فعالیت های تربیتی- اجتماعی دانش آموزان

رضا سنگ سفیدی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) سید حسین میرزایی (مدرس دانشگاه فرهنگیان ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی
        string(138) "مقاله موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی"
        

مقاله موانع موجود در اجرای موفقیت آمیز طرح هوشمندسازی در مدارس خراسان شمالی

براتعلی منفردی راز (عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) محمد باقر رستمی (کارشناس پژوهش و آموزش ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله تاثیر تیمارهای مختلف در شکست خواب و جوانه زنی بیوتیپ های مختلف بذور سس
        string(138) "مقاله تاثیر تیمارهای مختلف در شکست خواب و جوانه زنی بیوتیپ های مختلف بذور سس"
        

مقاله تاثیر تیمارهای مختلف در شکست خواب و جوانه زنی بیوتیپ های مختلف بذور سس

نورعلی مهماندوست - (کارشناس مسئول منابع انسانی پردیس امام محمدباقر(ع)  اولین کنگره ملی توسعه و ترویج ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله رابطه رسانه های جمعی و اوقات فراغت (به مثابه مولفه بنیادین سبک زندگی)
        string(135) "مقاله رابطه رسانه های جمعی و اوقات فراغت (به مثابه مولفه بنیادین سبک زندگی)"
        

مقاله رابطه رسانه های جمعی و اوقات فراغت (به مثابه مولفه بنیادین سبک زندگی)

دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان (پردیس امام محمد باقر (ع) خراسان شمالی) صادق صابری (دانشجوی ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور
        string(140) "مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور"
        

مقاله نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد برنامه درسی فاوامحور

براتعلی منفردی راز (عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر (ع)) محبوبه سلیمان پور ...

دستاوردهای پژوهشی |
مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب
        string(140) "مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب"
        

مقاله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و مستندسازی تأویل آیات در داستان سیاحت غرب

محمد علی نظری (عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) و راضیه طالب ­پور همایش ملی بزرگداشت آیت الله ...

دستاوردهای پژوهشی |