پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL 
ویژه مهارت آموزان ماده 28
        string(143) "ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL 
ویژه مهارت آموزان ماده 28"
        

ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL
ویژه مهارت آموزان ماده 28

به اطلاع کلیه مهارت آموزان محترم می رساند عطف به مندرجات دفترچه آزمون استخدام پیمانی، مهارت آموزان در زمان ...