پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL 
ویژه مهارت آموزان ماده 28
        string(143) "ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL 
ویژه مهارت آموزان ماده 28"
        

ثبت نام دوره روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و دوره ICDL
ویژه مهارت آموزان ماده 28

به اطلاع کلیه مهارت آموزان محترم می رساند عطف به مندرجات دفترچه آزمون استخدام پیمانی، مهارت آموزان در زمان ...

مهارت آموز گرامی 96
آخرین مهلت بارگذاری نقشه راه  فعالیت توانمند سازی فرهنگی
        string(139) "مهارت آموز گرامی 96
آخرین مهلت بارگذاری نقشه راه  فعالیت توانمند سازی فرهنگی"
        

مهارت آموز گرامی 96
آخرین مهلت بارگذاری نقشه راه  فعالیت توانمند سازی فرهنگی

مهارت آموز گرامی 96 بهاطلاع می رساند آخرین مهلت بارگذاری نقشه راه  فعالیت توانمند سازی فرهنگی در سامانه ...

تمدید مهلت بارگذاری فایل خلاصه نویسی و نقد کتاب 
قابل توجه مهرت آموزان محترم ماده 28
        string(153) "تمدید مهلت بارگذاری فایل خلاصه نویسی و نقد کتاب 
قابل توجه مهرت آموزان محترم ماده 28"
        

تمدید مهلت بارگذاری فایل خلاصه نویسی و نقد کتاب
قابل توجه مهرت آموزان محترم ماده 28

به اطلاع مهارت آموزان ورودی 96 می رساند زمان بارگذاری فایل خلاصه نویسی و نقدکتاب  تا ساعت 24 روز یکشنبه تمدید ...