حذف اضطراری

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وقبولی طاعات وعبادات به اطلاع می رساند؛ زمان ثبت درخواست حذف اضطراری درسامانه توسط دانشجویان از روز شنبه مورخ  97/03/05 لغایت یکشنبه 97/03/06امکان پذیرخواهدبود. شایان ذکراست حذف اضطراری، صرفا در یک درس نظری و با تایید گروه آموزشی مربوطه و ثبت موافقت سیستمی در سامانه توسط کارشناس آموزش انجام خواهد شد .


| شناسه مطلب: 106271

تعداد بازدید: 105 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران