سه کارگاه آموزشی توسط انجمن اسلامی دانشجو معلمان خراسان شمالی برگزار شد.

سه کارگاه آموزشی توسط انجمن اسلامی دانشجو معلمان خراسان شمالی با حضوراساتید مدعو از دانشگاه فردوسی مشهد در سالن لابراتوار پردیس امام محمد باقر برگزار گردید.

این کارگاه  ها که بیشتر جنبه آموزشی و مهارت های حرفه ای در خصوص نشریات دانشجویی، قوانین و مقررات آن برگزار شد، با استقبال و حضورگسترده از دانشجویان هر دو پردیس مواجه شد.

کارگاه های برگزار شده  به شرح ذیل می باشد:

1)کارگاه آشنایی با نشریات دانشجویی و قوانین و مقررات آن توسط آقای مسعود سلطانی انجام شد.

2)کارگاه خبرنویسی و گزارش نویسی و مصاحبه توسط سرکارخانم نسیم جهانی انجام شد.

3)کارگاه صفحه آرایی و گرافیک توسط آقای حسین پرویزی انجام شد.

تقدیر از اساتید مدعو از دانشگاه فردوسی مشهد، پایان بخش کارگاه های آموزشی انجمن اسلامی دانشجو معلمان بود.

 


| شناسه مطلب: 106643

تعداد بازدید: 166 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران