محفل انس با قرآن در محل پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد

محفل انس با قرآن با حضور قاریان منتخب استان در محل پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد. دکتر میرزایی سرپرست پردیس امام محمد باقر(ع) ضمن بیان اهمیت انس با قرآن در دانشگاه فرهنگیان بیان داشت: دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان الگوهای آینده دانش آموزان در مدارس خواهند شد و ضرورت آشنایی آنها با قرائت قرآن و انس گرفتن آنها با مفاهیم و آموزه های قرآن بسیار حائز اهمیت است. وی اظهار داشت دوره قرآن در پردیس امام محمد باقر(ع) هر شب بعد از نماز و افطار برگزار می گردد.


| شناسه مطلب: 106728

تعداد بازدید: 169 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران