پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

چاپ کتاب و مقاله مدرس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
خانم دکتر مژگان اسمعیل نیا

چاپ دو مقاله مدرس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ، سرکار خانم دکتر مژگان اسمعیل نیا در مجله علمی پژوهشی و چاپ دو کتاب ایشان با عنوان معلم فکور و فهم سیاست در قلمرو تعلیم و تربیت.

مجموعه دانشگاه فرهنگیان به ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون در عرصه علمی برای ایشان آرزو می نماید. 

 

دریافت فایل مقالات 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 126440

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران