پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

نشست علمی- تخصصی تجربه زیسته در سیستم آموزشی مدارس خارج از کشور (شبه قاره هند)

دومین نشست علمی- تخصصی از سلسله نشست های تجربه زیسته حضور و تدریس در سیستم آموزشی مدارس خارج از کشور، با حضور دکتر نیرومی زاده در روز دوشنبه، تاریخ 23/2/98 برگزار گردید. دکتر نیرومی زاده در این نشست، تجربه زیسته تدریس در شبه قاره هند را ارائه نمودند. ایشان در ابتدا در خصوص ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، سطح توسعه و ... شبه قاره هند مطالبی را ارائه نموده و سپس به طور خاص بر سیستم آموزشی آن تمرکز نمودند. در انتها، نمونه ای از مطالب تدریس شده و سرفصل های آموزشی در این کشور را ارائه شد. در نهایت کارکنان، دانشجومعلمان و استادان پردیس امام محمد باقر (ع) با مقایسه تطبیقی زوایای مختلف در حوزه آموزشی کشور ایران و شبه قاره هند به بحث و بررسی نشستند.


| شناسه مطلب: 140326

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران