پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

کنترل مشخصات مهارت آموزان ورودی 97 در سامانه هدف

مهارت آموز گرامی 97 

مشخصات اولیه شما در سامانه هدف به نشانی ( hadaf.cfu.ac.ir ) بارگذاری شده است. در بازه زمانی 5 الی 8 خرداد ماه جاری نسبت به کنترل آن اقدام و در صورت مغایرت به مسئول فرهنگی پردیس مراجعه نمایید. 

معاونت آموزشی - فرهنگی پردیس 


| شناسه مطلب: 141511

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران