پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اطاعیه شماره 2
آسیب دیدگان از سیل

ضمن ابراز تأسف و اعلام همدردی مجدد با دانشجویان عزیزی که در اثر جاری شدن سیل های  اخیر در بخش هایی از شهرها و استان های کشور دچار آسیب شده اند، بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به بخشنامه معاونت برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیلهای  سال جاری  ، لطفا دانشجویان مشمول جدول ذیل مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 30/03/98 به واحد امور دانشجویی پردیس تحویل نمایند .

بدیهی است مستندات ارسال شده بعد از تاریخ فوق بررسی نخواهد شد .

  • ضمنا کد ملی سرپرست خانوار ، نام بانک ، کد شعبه  و شماره حساب شبا هنگام تحویل مدارک الزامی است .

 

 

گروه یک : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از 70 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است .

مستندات : گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی فوت بر اثر سیل اخیر

 

گروه دو : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است .

مستندات:گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل–گواهی پزشکی مبنی برمجرویت براثرسیل اخیر.

 

 

 

                                                                                       امور دانشجویی پردیس امام محمد باقر (ع)

 


| شناسه مطلب: 142974

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران