پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

نحوه ورود مهارت آموزان به سامانه هدف

مهارت آموز گرامی : 

برای ورود به سامانه هدف و ثبت نام دوره فرهنگی ؛ کاربری شما شماره دانشجویی و رمز ورود کد ملی شما می باشد.

واحد فرهنگی پردیس امام محمد باقر (ع) بجنورد 


| شناسه مطلب: 144016

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران