پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال موقت جهت سال تحصیلی 99-98

تاریخ شروع و خاتمه فرایند مهمانی و انتقال

 • ثبت درخواست توسط دانشجو                                        از تاریخ  05/05/98 لغایت  16/05/98
 • تاریخ بررسی درخواست ها و پاسخ دهی شورای مبدا ء          19/05/98 لغایت  24/05/98
 • تاریخ بررسی درخواست ها و پاسخ دهی مقصد                      26/05/98 لغایت  31/05/98 

 

 

نحوه ارائه درخواست :سامانه گلستان

دانشجویان متقاضی باید درخواست خود را مطابق تقویم اعلام شده در سامانه ثبت و مدارک و مستدات مربوط به درخواست را بارگذاری نماید

 

 

دانشجویان مشمول مهمانی و انتقال

 1. میهمانی بر اساس ازدواج (  به محل زندگی همسر)
 2. میهمانی بر اساس خانواده شاهد و ایثارگر همسر و فرزند (شهید – جاوید الاثر – آزاده – جانباز 25 درصد وبالاتر )
 3. میهمانی دانشجویان بیمار که نیاز به درمان مستمر دارند منوط به تایید پزشک معتمد
 4. میهمانی بر اساس سرپرستی بستگان درجه 1   ( حکم سرپرستی از مراجع ذیصلاح )
 5. میهمانی براساس فوت والدین ، همسر و فرزند
 6. میهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
 7. میهمانی همسر و فرزندان اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت
 8. میهمانی ورزشکاران وقهرمانان ملی ( عضو تیم ملی )
 9. میهمانی دانشجویان ممتاز ونخبه
 10. میهمانی براساس چند دانشجویی ( وجود چند دانشجو معلم  همزمان در یک خانواده )
 11.  میهمانی فرزندان زوجین فرهنگی ( پدر و مادر فرهنگی باشند )
 12. دانشجوی دارای شرایط  خاص

 

مدارک مورد نیاز

 

علت تقاضا

مدارک مورد نیاز

مرجع بررسی اولیه مدارک

 

 • ازدواج

شناسنامه زوجین ( ص 1 و 2) - سند ازدواج ( ص1و2و3و4و5 )

-گواهی اشتغال همسر و یا مدرک محل  سکونت همسر ( سند یا قولنامه معتبر )

پردیس مبداء

خانواده شاهد وایثارگر

کارت یا معرفی نامه معتبر از بنیاد یا اداره ایثارگری و جانبازان- تصویر ص 1 و 2 شناسنامه فرزند یا همسر جانبازیاآزاده- مدرک تعیین کننده محل سکونت والدین دانشجو( سند یا قولنامه معتبر )

سازمان مرکزی

یا رابط شاهد و ایثارگر مبداءو مقصد

دانشجوی بیمار

مدارک بیماری دانشجو با تایید پزشککمیسیون- مدرک تعیین کننده محل سکونت والدین دانشجو( سند یا قولنامه معتبر )

پردیس مبداء

دانشجوی سرپرست

حکم سرپرستی از مراجع ذیصیلاح – شناسنامه دانشجو و والدین ( ص 1 و 2)  - مدرک تعیین کننده محل سکونت والدین دانشجو( سند یا قولنامه معتبر )

پردیس مبداء

چند دانشجویی

شناسنامه دانشجو ووالدین (ص 1و 2 )-گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی که در پردیس های دیگر مشغول به تحصیل است .

پردیس مبداء

فوت والدین ، همسر یا فرزند

گواهی فوت ثبت احوال-شناسنامه دانشجو ومتوفی (ص 1 و 2 ) -مدرک تعیین کننده محل سکونت والدین دانشجو( سند یا قولنامه معتبر )

پردیس مبداء

همسر و فرزندان کارکنان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

آخرین حکم کارگزینی – مدارک شناسایی دانشجو وکارمند دانشگاه

پردیس مبداء

فرزندان هیات علمی سایر دانشگاهها

آخرین حکم کارگزینی-شناسنامه دانشجوو عضو هیات علمی ( ص 1 و2 ) – ارائه معرفی نامه از محل کار مبنی بر اشتغال تمام وقت – سند ازدواج در صورت دانشجو بودن همسر

سازمان مرکزی

ورزشکاران و قهرمانان ملی

حکم قهرمانیکشورییا بین المللی- معرفی نامه از فدراسیون مربوطه- تاییدیه مدیر کل تربیت بدنی سازمان مرکزی

سازمان مرکزی

دانشجوی نخبه وممتاز

گواهی تاییدیه بنیاد ملی نخبگان ومراجع ذیصلاح – حکم کشوری یا بین المللی

سازمان مرکزی

زوج فرهنگی

آخرین حکم کارگزینی زوجین- صفحات 1 و 2 شناسنامه دانشجو

پردیس مبداء

موارد خاص

هرگونه مدارک ومستندات مربوطه – صفحه اول شناسنامه دانشجو  - کاربرگ شورای موارد خاص

پردیس مبداء

 

 

 


| شناسه مطلب: 145107

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران