پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان:

جزئیات سوالات آزمون چند گزینه ای مهارت آموزان ماده 28 در آزمون اصلح اعلام شد

معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از جزئیات سوالات آزمون چند گزینه ای اصلح شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، دکترکچوئیان با تشریح جزئیات آزمون کتبی چند گزینه ای مهارت آموزان ماده 28 در آزمون اصلح شهریور ماه سال جاری، کلیه مهارت آموزان ورودی سال های 1395 و 1396 را ملزم به پاسخگویی به سه مجموعه سوال در یک دفترچه در این مؤلفه کتبی دانست و گفت: مجموعه اول سوالات، برای همه رشته ها به صورت مشترک، با موضوع درک و تحلیل موقعیت تربیتی - اخلاقی و با تأکید بر درس اخلاق حرفه ای و ساحت های ششگانه تربیتی طراحی شده است.

دکترکچوئیان، مجموعه دوم سؤالات را برگرفته از جدول اعلام شده دروس مجازی عنوان کرد و این سوالات را شامل 2 تا 4 درس بر حسب رشته های تخصصی عنوان کرد.

وی، همچنین مجموعه سوم سوالات آزمون را برگرفته از تحلیل و بررسی کتب درسی مدرسه ای رشته تخصصی ذکر کرد و گفت: این سوالات شامل برنامه درسی مدرسه ای، آیین نامه ها و راهنماهای منتشر شده معلمی در رشته هایی است که در آن ها کتاب درسی موضوعیت ندارد.

این مقام مسئول، در ادامه به تشریح جزئیات آزمون کتبی چند گزینه ای مهارت آموزان ورودی سال 1397 پرداخت و گفت: این مهارت آموزان در مؤلفه کتبی چند گزینه ای، چهار مجموعه سوال را در یک دفترچه دریافت خواهند کرد.

استاد دانشگاه، مجموعه اول سوالات را برای همه رشته ها مشترک همراه با موضوع درک و تحلیل موقعیت تربیتی- اخلاقی اعلام کرد و افزود: مجموعه دوم سوالات نیز با محوریت دانش موضوعی یا سواد پایه، در بر گیرنده رشته تخصصی از مفاهیم و مهارت ها و توانایی حل مسأله مبتنی بر محتوای کتاب های درسی مدرسه ای رشته تخصصی است.

دکترکچوئیان، تحلیل و بررسی کتاب های درسی مدرسه ای را در بر گیرنده مجموعه سوم سوالات معرفی کرد و گفت: این سوالات نیز شامل برنامه درسی مدرسه ای، آیین نامه ها و راهنماهای منتشر شده معلمی در رشته هایی است که در آن ها کتاب درسی موضوعیت ندارد.

معاون دانشگاه فرهنگیان، مجموعه چهارم سؤالات چند گزینه ای مهارت آموزان ورودی سال 1397 را مرتبط با دانش تربیتی لازم برای تدریس رشته تخصصی عنوان کرد.

این مقام مسئول، با اشاره به سؤالات چند گزینه ای مؤلفه فرهنگی مهارت آموزان ورودی سال 1397 تاکید کرد: این مهارت آموزان موظف هستند، همزمان با برگزاری مؤلفه های کتبی اصلح، پاسخگوی 20 سؤال چند گزینه ای از محتوای کارگاه های برگزار شده توسط معاونت فرهنگی باشند که امتیاز آن در همان نمره مولفه فرهنگی مشتمل بر 275 امتیاز درج خواهد شد.

 معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: این مهارت آموزان دفترچه ای مجزا برای پاسخگویی به سؤالات این بخش، دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: جزئیات این بخش از آزمون، توسط معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، اعلام خواهد شد.

عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، با متفاوت خواندن تعداد سوالات هر مجموعه بر حسب رشته، از زمان بندی اجرای آزمون و تعداد سؤالات هر بخش از آزمون کتبی سخن گفت و اظهار داشت: مهارت آموزان ورودی سال های 1395 و 1396 با دریافت حدود 70 سوال چند گزینه ای و 3 تا 4 موقعیت عملکردی، ملزم به پاسخگویی به سوالات هستند.

این مقام مسئول، تعداد سوالات چند گزینه ای مهارت آموزان ورودی سال 1397 را 60 سوال برشمرد و گفت: این مهارت آموزان علاوه بر پاسخگویی به این سوالات 3 تا 4 موقعیت عملکردی را هم باید پاسخگو باشند.

معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: ورودهای سال های 1395 و 1396 در آزمون کتبی اول شهریور ماه، دفترچه مربوط به مولفه فرهنگی را دریافت نخواهند کرد.

دکترکچوئیان معاون دانشگاه فرهنگیان، در پایان، آزمون اصلح شهریور ماه سال جاری را موقعیتی مناسب برای سنجش و تعیین صلاحیت حرفه ای شرکت کنندگان در آزمون ذکر کرد و گفت: در قیاس با آزمون های سرعت، مهارت آموزان با در اختیار داشتن مدت زمان بیشتر برای پاسخگویی به مولفه کتبی، می توانند با دقت، تمرکز و تفکر پاسخگوی سوالات آزمون باشند.

گفتنی است: مدت زمان حضور مهارت آموزان ماده 28 در آزمون اصلح سال جاری 3 ساعت و 30 دقیقه پیش بینی شده است و مهارت آموزان می توانند پس از پاسخگویی به سوالات عملکردی، جلسه آزمون را ترک نمایند.

 


| شناسه مطلب: 146004

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران