پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اطلاعیه شماره 2 مرکز سنجش شایستگی های منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان:

زمان برگزاری آزمون جامع (اصلح) جزئیات آزمون عملکردی ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای
مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397 و مهارت آموزان باقیمانده از ورودی 1395

ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان، به اطلاع می رساند آزمون کتبی مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397 و مهارت آموزان باقیمانده از ورودی 1395، با در نظر گرفتن نتایج حاصل از آسیب شناسی چندوجهی دوره های ارزشیابی قبلی، مبتنی بر مدل شایستگی های معلمی و بر اساس سرفصل مصوب دوره مهارت آموزی طراحی شده است. در این ارزیابی تلاش شده است دانش ها و مهارت های اصیل معلمی مورد نیاز نومعلمان از سرفصل برنامه دوره یکساله استخراج شده و عمده موقعیت ها و سؤالات بر اساس این شایستگی ها طراحی و تدوین شود. لازم به ذکر است تمامی مراحل اجرای ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای برای مهارت آموزان باقیمانده از ورودی 1395، که از این به بعد اختصارا ورودی 1395 نامیده می شوند، عینا همانند مهارت آموزان ورودی 1396 خواهد بود.

در ابتدا لازم به ذکر است واژه های «صلاحیت» و «شایستگی» در مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای دانشگاه فرهنگیان، هیچگاه به منظور سنجش «صلاحیت» یا «شایسته بودن» افراد مورد استفاده قرار نمی گیرند. اصطلاحات «صلاحیت» و «شایستگی» به لحاظ فنی، صرفا به عنوان ترجمه اصطلاحات تخصصی competence وcompetency تعیین شده اند و تعاریف علمی خاص خود را داشته و شامل دانش ها، مهارت ها و سایر ابعاد توانایی های فرد هستند که بر مبنای علوم سنجش و اندازه گیری، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و ... قابلیت سنجش دارند. بر این مبنا، مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای دانشگاه فرهنگیان، هیچگاه قصد و ادعا و یا حتی توان سنجش چیزی فراتر از آن نداشته است. سرواژه «اصلح» نیز کوتاه نوشتی برای «ارزشیابی صلـاحیت های حرفه ای» است و هیچ اشاره ای به «صالح تر» بودن افراد ندارد، بلکه صرفا تفاوت افراد را در ارائه دانش ها، مهارت ها و سایر ابعاد قابل سنجش توانایی، مورد ارزیابی قرار می دهد.

بر اساس برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی (موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)، مصوب بیستمین جلسه شورای دانشگاه، به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری درباب برنامه های درسی دانشگاه، که در تاریخ 7 آبان 1397 با امضای ریاست محترم دانشگاه به تمام کشور ابلاغ شده است، در بخش «ارزشیابی جامع صلاحیت های حرفه ای»، تصریح شده است: آزمون های کتبی دانشی و عملکردی از طریق طراحی سؤالات استاندارد (و نه اصطلاحا معلم ساخته یا در مقیاس کلاس و پردیس، بلکه در سطح ملی) تولید و اجرا می گردد. همچنین بر اساس این برنامه، «ارزشیابی جامع  در پایان دوره» مهارت آموزی برگزار می شود و غیر از «ارزشیابی تکوینی» بوده که در طول دوره مهارت آموزی اجرا می شود و همچنین جدا از «ارزشیابی تراکمی» است که در پایان هر نیمسال و در سطح کلاسی و پردیسی برگزار می شود. لازم به ذکر است در ابتدا مقرر بود  آزمون جامع دانشی (چندگزینه ای) در یک مرحله در پایان نیمسال نخست برگزار شود و مهارت آموزان مشروط به موفقیت در آن، مجوز شرکت در پودمان دوم را دریافت نمایند و سپس در پایان نیمسال دوم با شرکت در آزمون جامع عملکردی (تشریحی) درصورت کسب حد نصاب لازم موفق به کسب گواهی صلاحیت حرفه ای گردند. لکن حسب تصمیمات معطوف به منابع دانشگاه و همچنین برای در نظر گرفتن شرایط شرکت کنندگان گرامی، مقرر شد هر دو بخش آزمون کتبی در یک نوبت و در «پایان دوره» برگزار گردد و هیچکدام شرط تصحیح دیگری قرار نگیرد. درباب برنامه درسی ورودی 1396 نیز نکات مشابهی قابل درج است؛ با این تفاوت که در ابتدا مقرر شده بود با فرض قبولی در هر دو آزمون کتبی چندگزینه ای و عملکردی، به پودمان دوم راه یابند.

در مؤلفه کتبی اصلح پیش رو، هر گروه از رشته های 19گانه مهارت آموزان ورودی 1396 و 1395 و همچنین هر گروه از رشته های 23گانه مهارت آموزان ورودی 1397، دفترچه های اختصاصی خود را در آزمون های کتبی چندگزینه ای و کتبی عملکردی دریافت خواهند کرد. همچنین لازم به ذکر است بنا به تصمیم دانشگاه، مجموع آزمون های کتبی عملکردی و کتبی چندگزینه ای برابر 450 امتیاز دارد و لازم است مهارت آموزان نصاب 65 درصد مجموع آن دو، معادل 292.5 امتیاز را کسب کنند.

نظر به تفاوت های برخی از دروس و سرفصل های برنامه درسی مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397، بخش هایی از فرایند ارزشیابی کتبی آنان نیز متفاوت است و در تحلیل نتایج نیز، با اجرای فرایندهای فنی آزمون سازی، هر یک از این دو گروه با مهارت آموزان هم ورودی خود مقایسه خواهند شد. با توجه به توزیع شرکت کنندگان آزمون در سراسر کشور، این دوره از آزمون با حضور حدود 16 هزار شرکت کننده، در 31 استان کشور و روز جمعه اول شهریورماه 1398 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است کلیه مراحل طراحی و تدوین سوالات، چاپ دفترچه ها و تصحیح پاسخ برگ های چندگزینه ای و عملکردی، به طور متمرکز و از طریق سازمان مرکزی و با بهره گیری از ظرفیت اساتیدی از کل کشور انجام شده و صرفا برگزاری آزمون در یک روز در استان ها اجرا می شود.

آزمون کتبی مهارت آموزان ورودی های مذکور، مشتمل بر دو مؤلفه چندگزینه ای و عملکردی است. در این اطلاعیه، توضیحاتی در خصوص مؤلفه کتبی عملکردی به اطلاع مهارت آموزان عزیز خواهد رسید. سایر اطلاعات لازم، به ویژه جزئیات مؤلفه کتبی چندگزینه ای و تاریخ بازگشایی سایت ثبت نام نهایی آزمون نیز در اطلاعیه های بعدی منتشر خواهد شد.

جزئیات آزمون کتبی عملکردی:

در آزمون کتبی عملکردی، تعدادی سناریوهای آموزش-یادگیری در قالب موقعیت های عملکردی در اختیار مهارت آموزان قرار خواهد گرفت. برای هر موقعیت عملکردی، سناریویی در موضوعات مرتبط با آموزش و یادگیری طراحی شده است، که مهارت آموزان ضمن پاسخگویی به برخی پرسش ها، ملزم به طراحی بخشی از فرایند تدریس-یادگیری و یا تفسیر و نقد و بازطراحی آن می باشند. به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی به مهارت آموزان، نمونه هایی از توصیف موقعیت های پیشنهادی برای ارزیابی در رشته های مختلف با ملاک های ارزیابی هر یک از این موقعیت ها بر حسب رشته در پیوست های اطلاعیه موجود است. لازم به ذکر است این نمونه موقعیت ها به عنوان راهنمای طراحی سناریوهای عملکردی ذیل موقعیت های تعیین شده، برای اساتید ارسال شده است و صرفا برای آشنایی بیشتر مهارت آموزان منتشر شده و هرگونه تغییری در این موقعیت ها، ملاک های ارزیابی، سناریوهای موردی و پرسش های ذیل آن ممکن است. بدیهی است انتشار این نمونه ها تعهدی برای دانشگاه ایجاد نمی کند.

توجه مهم: در هریک از موقعیت های عملکردی می توان سناریوی موردی و سؤال آزمون را در دو نوع مختلف به نگارش درآورد:

1- طراحی و تفسیر: در نوع اول، یک موقعیت درسی یا تربیتی ارائه شده و مهارت آموز موظف می شود برای آن موقعیت اقدام به طراحی آموزشی یا تربیتی مورد نظر خود نماید و سپس در پاسخ به پرسش های مطرح شده در انتهای سناریو، به تفسیر عمل خود و دفاع از آن بپردازد.

2- تحلیل، نقد و بازطراحی: در این حالت، یک موقعیت درسی یا تربیتی، ارائه می شود و سپس طراحی یا عمل یک معلم به طور کامل مورد توصیف قرار می گیرد. و مهارت آموز باید به تحلیل، تفسیر، ارزیابی و نقد طراحی یا عمل ارائه شده پرداخته و در پاسخ به پرسش های ذیل سناریو، تعیین کند که پیشنهاد اصلاحی او برای فرایند طراحی و عمل معلم چیست و اگر جای آن معلم یا مربی بود چگونه طراحی و عمل می کرد.

در هریک از نمونه موقعیت های ارائه شده برای رشته های مختلف (پیوست های اطلاعیه)، موقعیت مورد نظر بر اساس یکی از این دو نوع نوشته شده است؛ لکن در آزمون ممکن است این روند به نوع دیگر تبدیل شود و هرگونه تغییری در آن ایجاد گردد. در نهایت برخی از سناریوهای نهایی آزمون از نوع طراحی و تفسیر و برخی دیگر از نوع تحلیل، نقد و بازطراحی خواهد بود.  

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای مهارت آموزان گرامی، به اطلاع می رساند مرکز سنجش دانشگاه فرهنگیان در قبال مطالب و منابع پیشنهادی برخی کانال ها و سایر مراجع، هیچ مسئولیتی ندارد و حسب اطلاعیه های منتشر شده این مرکز، صرفا شایستگی های معلمی مندرج در برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی و کتب درسی، اسناد، آیین نامه ها، برنامه های درسی و راهنماهای تدریس مدرسه ای را ملاک طراحی و تصحیح آزمون ها قرار داده است. امید است مهارت آموزان گرامی و همکاران آینده فرهنگی، بجای صرف زمان برای مرور حواشی مندرج در کانال ها و گروه های مجازی، به فعالیت آموزشی رشته تدریس خود بپردازند و موجبات تفرق اذهان خود و همکاران خود را فراهم ننمایند. همچنین تنها مرجع رسمی برای اخبار و اطلاعیه­ های مرکز سنجش دانشگاه فرهنگیان، سایت رسمی این دانشگاه و مرکز سنجش، به آدرس http://cfu.ac.ir/Measurementاست.

به پیوست، برخی موقعیت های پیشنهادی برای تدوین سناریوها جهت آمادگی مهارت آموزان درباره نحوه پاسخگویی، تقدیم می شود. لازم به ذکر است در روز آزمون، هر گروه از مهارت آموزان 3 تا 4 موقعیت را در قالب سناریوی کامل عملکردی دریافت کرده و پاسخ خواهند داد. همچنین بدیهی است ضمایم لازم از صفحات کتاب های درسی در هنگام آزمون به مهارت آموزان ارائه خواهد شد تا توانایی تحلیل و نقد و مهارت های طراحی و خلاقیت، بهتر مورد ارزیابی قرار گیرد.


| شناسه مطلب: 146299

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران