پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اصلاحیه زمان انتخاب واحد

دانشجویان محترم به اطلاع می رساند :

مطابق تقویم آموزشی،زمان انتخاب واحد دانشجویان ورودی 95 روز شنبه 23 شهریور ماه 98 

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96 روز یکشنبه 24 شهریور ماه 98 

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97 روز های دوشنبه 25 شهریور ماه 98 و سه شنیه 26 شهریور ماه 98 می باشد.

در صورتی که دانشجو در بازه زمانی ثبت نام انتخاب واحد ننماید،صرفا تا زمان حذف و اضافه مهلت دارد با ارائه مستندات و تایید شورای آموزشی حداکثر 14 واحد اخذ نماید.در غیر اینصورت در آن نیمسال برای دانشجو مرخصی با سنوات تحصیلی لحاظ می گردد.


| شناسه مطلب: 149347

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران