پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اطلاعیه وام دانشجویی

 

باسمه تعالی

   قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

  دانشجویان محترمی که متقاضی وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی می باشند پس از تکمیل فرم تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی مدارک لازم را با توجه به نوع وام درخواستی در یک پوشه ذخیره نموده ( حجم هر مدرک حداکث 200 کیلو بایت) و پوشه مورن نظر با کد ملی خود نام گذاری و بر روی یک cd کپی نمایید. و مشخصات فرد وام گیرنده را روی cd با ماژیک درج نمایید . cd را همراه با نسخه چاپی همه مدارک تا تاریخ 20/8/98 به امور دانشجویی تحویل نمایید.

تذکرات

  1. فرم تعهد محضری را از بخش ضمائم دریافت نمایید.
  2. به مدارکی به صورت ناقص و یا پس از تاریخ فوق تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. دانشجوی متقاضی نباید در ترم گذشته مشروط شده باشد.
  4. ضامن بایستی کارمند رسمی باشد.و دانشجویان نمی توانند ضامن یکدیگر شوند.
  5. از تاریخ عقد دانشجویان متاهل بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
  6. وام ودیعه مسکن در زمان فارغ التحصیلی به صورت یکجا و غیر قابل تسقیط تسویه می گردد.
  7. : هر دانشجو در طول دوره تحصیل فقط یکبار می توانداز هر کدام از تسهیلات استفاده کند.( به استثنای وام ضروری)

*************************

 

  • وام ازدواج(سقف وام : 20,000,000 ریال - بیست میلیون ریال)

به جهت ترویج و تسهیل امر ازدواج دانشجویان، به دانشجویانی که در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و تاریخ عقدآنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد ، وام ازدواج تعلق می گیرد .

به دانشجویان متاهل در طول مقطع تحصیلی فقط یکبار تعلق می گیرد.

تصویر و رونوشت مدارک لازم جهت دریافت وام ازدواج

1 - تعهد محضری

2 -کارت ملی

3 -صفحه اول شناسنامه و صفحه مشخصات همسر

-4 صفحه اول شناسنامه همسر

5 -کارت ملی همسر

-6 صفحه اول شناسنامه ضامن

7 -کارت ملی ضامن

8 -کارت دانشجویی

9 -صفحه اول و دوم سند ازدواج

-10 فیش حقوقی

11 -حکم کارگزینی

-12 کارنامه کل

********************************

 

 

 

 ج _ وام ضروری ( سقف وام 10,000,000 ریال - ده میلیون ریال )

تصویر و رونوشت مدارک لازم جهت دریافت وام ضروری (عینک، لوازم کمک آموزشی)

1 -تعهد محضری

-2 کارت ملی

-3 صفحه اول شناسنامه

-4 کارت ملی ضامن

5 -صفحه اول شناسنامه ضامن

-6 کارت دانشجویی

7 -حکم کارگزینی

-8 حکم کارگزینی ضامن

-9 فیش حقوقی

-10 فاکتور عینک یا لوازم کمک آموزشی (لپ تاپ، تبلت( به مبلغ 20 میلیون ریال

11 -کارنامه کل

فاکتور خرید بایستی تمامی مشخصات از جمله آدرس ، نام و نام خانوادگی، امضا و کد ملی فروشنده و همچنین شماره سریال را داشته باشد. و از تاریخ خرید بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

*********************

 

 

وام زیارت عتبات عالیات :  

این وام به منظور ، کمک و حمایت مالی به آن دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف می شوند با شرایط ذیل پرداخت می گردد.

 برای دانشجویان مجرد : 10,000,000 ریال وبرای دانشجویان متاهل  15,000,000

و برای دانشجویانی که در ستاد عمره و عتبات ثبت نام نکرده اند70,000,000 ریال

***  دانشجویانی که با ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام نموده اند

مستندات جهت اسکن برای افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیت مشرف می شوند :

 

تصویر و رونوشت مدارک لازم جهت دریافت وام زیارت عتبات عالیات

-1 تعهد محضری

2-کارت ملی

3- صفحه اول شناسنامه ضامن

4- کارت ملی ضامن

5- کارت دانشجویی

6-صفحه ممهور به مهر مدارک خروج از کشور(گذرنامه)

7- فیش حقوقی

8- حکم کارگزینی

9-کارنامه کل

*********************

 

 

د- وام ودیعه مسکن متاهلی :   حدود 35000000

تصویر و رونوشت مدارک لازم جهت دریافت وام ودیعه مسکن

1 -تعهد محضری

2 -کارت ملی

-3 صفحه اول شناسنامه و صفحه مشخصات همسر

4 -صفحه اول شناسنامه همسر

5 -کارت ملی همسر

6 -صفحه اول شناسنامه ضامن

-7 کارت ملی ضامن

-8 کارت دانشجویی

-9 قرارداد رهن  یا اجاره مسکن  دارای کد رهگیری 

-10 فیش حقوقی

11 -حکم کارگزینی

12 -کارنامه کل

                                                         امور دانشجویی

                                                      پردیس امام محمد باقر (ع)


| شناسه مطلب: 153756

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران