پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

بازدید از مدارس کارورزی

معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس امام محمد باقر(ع) به همراه مدیر گروه محترم ، کارشناس مسئول آموزش و کارشناسان آموزش از مدارس مجری کارورزی بازدید به عمل آوردند در این بازدید دکتر منفردی معاون محترم آموزشی، فرهنگی و پژوهشی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و مسئولان آموزشگاه های تحت پوشش، کارورزی را رکن مهم دانشگاه فرهنگیان عنوان کردند و بیان داشتند که مدرسه آزمایشگاه و محل ایجاد فرصت مهارت های حرفه ای است. همچنین آقای غلامی مدیر گروه محترم ضمن بیان اهداف کارورزی به بحث در مورد اهمیت کارورزی پرداختند. آقای ریحانی کارشناس مسئول آموزش نیز مواردی را در مورد حضور و غیاب دانشجویان و اهمیت این موضوع در دوران کارورزی بیان کردند.همچنین در این بازدید بهره گیری از تجارب عملی معلمان /مشاهدات تاملی/روایت پژوهی و نیز فعال نمودن کارگروه کارورزی نیز مورد تاکید قرار گرفت.


| شناسه مطلب: 153761

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران