پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و اجتماعی

 به اطلاع کلیه دانشجویان و اعضای کانون های فرهنگی و اجتماعی می رساند،  آخرین مهلت ثبت نام در کانون ها روز جمعه 03/08/98 می باشد . دانشجویان گرامی می توانند تا تاریخ فوق به مراجعه به سایت پردیس(بخش اطلاعیه) حد اکثر در سه کانون عضویت خود را اعلام نمایند.

   همچنین آخرین مهلت برگزاری انتخابات کانونها و تعیین دبیر و اعضای شورا تا روز چهار شنبه به تاریخ 08/08/98 می باشد اعضای محترم کانونها ضمن هماهنگی و فراخوان جهت برگزاری انتخابات کانونها باید تا تاریخ فوق صورتجلسه اعضای شورای کانون و مصوبه تعیین دبیر کانون را به کارشناس مربوطه تحویل نمایند. در غیر اینصورت کانون مربوطه حذف خواهد شد.


| شناسه مطلب: 154107

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران