پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

هم اکنون در حال برگزاری است.
انتخابات انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی و اجتماعی

قابل توجه دانشجو معلمان عزیز
انتخابات مجازی کانونها و انجمن های علمی با شرایط زیر برگزار خواهد شد:
انتخابات در سامانه   elearning.cfu.ac.ir برگزار خواهد شد.
نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانشجو معلمان می باشد.
زمان برگزاری:پنجشنبه ۲۷  آذر ماه راس ساعت ۸ صبح شروع
و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۸ آذر ماه ادامه خواهد داشت
دانشجویان محترم می توانند فقط به سه کانون و یک انجمن علمی رای دهند.
هر دانشجو می تواند در هر انجمن علمی و کانون فرهنگی و اجتماعی فقط  پنج نفررا انتخاب نماید و رای دهد.
جهت تاسیس یک کانون فرهنگی و اجتماعی و انجمن علمی باید هر یک از کاندیداها حداقل ۱۵ رای کسب نماید در صورتی که ارا بیشتر از ۱۵ رای باشد به ترتیب بیشترین رای برای شورای مرکزی کانونها یا انجمن ها انتخاب خواهند شد.

نکته: دانشجو معلمان محترم باید نماینده خود را به دقت انتخاب کنند. در غیر اینصور سامانه اجازه ویرایش به آنها نخواهد داد.(این موضوع به دلیل جلوگیری از تقلب در انتخابات انجام شده است)


نظرات کاربران