پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

شهید احمد فخر فاطمی

نام پدر: محمود

محل تولد: بجنورد

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 1362

مزار شهید: رسالت بجنورد


نظرات کاربران