پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

نخستین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

نخستین کنفرانس کشوری "روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران" که با هدف آشنایی بیشتر اساتید، معلمان و دانشجویان با آخرین دستاوردها و روش­ها درآموزش زبان انگلیسی که تاریخ (24 و 25/4/1395) در دانشگاه فرهنگیان مازندران برگزارخواهدشد.

اطلاعات تکمیلی درخصوص شرایط شرکت در کنفرانس در سایت ذیل قابل دسترسی می باشد.

eltmazandaran.ir


| شناسه مطلب: 47800

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران