پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

تمدید مهلت ثبت نام در
اولین جشنواره نوآوری های علمی – پژوهشی دانشجویان

به گزارش واحد پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، مهلت ثبت نام در جشنواره علمی- پژوهشی تا تاریخ 6/7/95 تمدید شده است. لذا از کلیه دانشجو معلمان نیمسال چهارم به بعد دعوت می شود تا با تکمیل گزارش  نامه  علمی – پژوهشی خود و تحویل آن به کارشناسان پژوهش دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در این جشنواره شرکت نمایند.

  • گزارش نامه تایپ شده به همراه اسکن کلیه مدارک و مستندات باید در قالب یک CD جمع آوری، تدوین و تحویل واحد پژوهش گردد.

 

اهداف جشنواره:

ایجاد شور و نشاط علمی و تشویق و ترغیب دانشجویان به نوآوری و پژوهش ،

ایجاد بستر مناسب برای ارائه یافته های علمی - پژوهشی دانشجویان ،

فراهم ساختن بستری مناسب برای طرح ایده های نو و خلق آثار علمی و پژوهشی توسط دانشجویان،

زمینه سازی برای تعامل و همکاری در یک فضای سالم رقابتی علمی – پژوهشی،

فراهم سازی آموزش های لازم برای تربیت سفیران پژوهشی در سطح پردیس های دانشگاه ،

ایجاد فرصت توانمند افزایی پژوهشی دانشجو معلمان پژوهشگر.

 

زمینه فعالیت ها:

مقالات منتشره(مجموعه مقالات) در همایش های علمی- پژوهشی و مقالات منتشره در مجلات علمی –پژوهشی، علمی- ترویجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل کشور و مجلات علمی- تخصصی و مقاله علمی- پژوهشی در پایگاه های  ISCدر PESI و ISI در ESI،

گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی ،

انتشار کتاب،

ترجمه کتاب،

اختراع، ابداع، نوآوری،

تهیه مقاله حاصل تحلیل محتوای یک کتاب درسی مقطع هدف تدریس متناسب با رشته تحصیلی،

مقاله نویسی با موضوع قرآن کریم و تعلیم و تربیت ،

مقاله نویسی، با محوریت روایت پژوهی تجارب کارورزی دانشجو معلمان/ وسایر تجارب زیسته آموزشی در حین تحصیل

ارایه تولیدات  محتوای آموزش الکترونیک بر اساس رشته تحصیلی،

 


| شناسه مطلب: 61250

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران