پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

راهنمای برگزاری کرسی های علمی- ترویجی دانشگاه فرهنگیان (قابل توجه اعضاء هیأت علمی، استادان مدعو و استادان سایر دانشگاه ها)

دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها نهاد متولی امر تربیت معلم کشور، در راستای مساعدت مؤثر در بسط آزاد اندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی، کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره را تشکیل داده است. متن پیوست با عنوان «راهنمای  برگزاری کرسی های علمی- ترویجی دانشگاه فرهنگیان» گام مهمی در آشناسازی با چیستی و نحوه برگزاری کرسی های علمی و کرسی های ترویجی است.

اعضاء هیأت علمی، استادان مدعو و استادان سایر دانشگاه ها می توانند با انتخاب موضوعی متناسب با زمینه ها و اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (پیوست شماره 3) و با تکمیل طرحنامه مربوطه (پیوست شماره 1) و تحویل آن به واحد پژوهش دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی نسبت به برگزاری کرسی مبادرت نمایند.


| شناسه مطلب: 62316

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران