پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

انتخاب پژوهشگران برتر (قابل توجه اساتید، کارمندان و دانشجویان محترم)

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان، در هفته پژوهش سال 1395 با شعار  جامعه دانایی محور در بستر تربیت معلم پژوهش محور، برنامه های  ویژه ای را در سطوح  استانی و ملی پیش بینی و به مرحله اجرا در خواهد آورد. در این مراسم برگزیدگان عرصه پژوهش و فناوری در زمینه های مختلف (پژوهشگر برتر استادان، پژوهشگر برتر دانشجویان، کتاب برتر، پایان نامه/ رساله برتر و طرح پژوهشی برتر) معرفی و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. از اساتید، کارمندان و دانشجویان محترم پردیس امام محمد باقر (ع) تقاضا می شود، بر اساس شیوه نامه برگزاری هفته پژوهش (پیوست شماره 1) فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران (پیوست شماره 2 و 3) را تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات تا تاریخ 4/8/95 به واحد امور پژوهشی پردیس امام محمد باقر (ع) تحویل نمایند.

 

توجه: دانشجویان باید گزارشنامه تفصیلی ویژه دانشجویان پژوهشگر سال 1395 و استادان، پرسشنامه انتخاب پژوهشگران (ویژه اعضا هیأت علمی، دبیران و مدرسان موظف و مامور تمام وقت) را تکمیل نمایند.


| شناسه مطلب: 63703

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران