پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

هفدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری

باتوجه به برگزاری هفدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش وفناوری ازتاریخ 24/9/1395 لغایت 27/9/1395 درمحل نمایشگاه بین المللی تهران، استادان و دانشجویان محترم می توانند آثار قابل عرضه در این نمایشگاه را ازقبیل اختراعات ثبت شده،ساخت وسایل کمک آموزشی،تولیدنرم افزارهای آموزشی و...که بارسالت های دانشگاه فرهنگیان سنخیت داشته وازنوآوری وخلاقیت برخورداراست، تا پایان وقت اداری یکشنبه 2/8/95 به دفتر امور پژوهشی و فناوری پردیس امام محمد باقر (ع) تحویل نمایند.

لازم به ذکر است از کارهای برگزیده در هفته پژوهش تقدیر به عمل می آید. 


| شناسه مطلب: 63814

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران