پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی می رساند، بر اساس داوری های صورت گرفته، غرفه انجمن زبان انگلیسی به عنوان غرفه برتر انتخاب و اعلام گردید.

  • نماینده غرفه برتر می تواند جهت دریافت جایزه به آقای رستمی، کارشناس مسئول پژوهش استان مراجعه نماید.
  • لازم به ذکر است کلیه دانشجویان فعال در غرفه های نمایشگاه از سوی سرپرستان دو پردیس تقدیر خواهند شد.


| شناسه مطلب: 70144

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران