پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 96-95

زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال دوم 1395

زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال دوم 1395 ( 3952) به شرح ذیل میباشد:

دانشجویان ورودی 1391 و 1392  روز سه شنبه 19/11/1395

دانشجویان ورودی 1393کلیه مقاطع روز چهار شنبه 20/11/1395

دانشجویان ورودی 1394و 1395کلیه مقاطع روز پنجشنبه 21/11/1395

تاریخ حذف و اضافه 01/12/1395 لغایت 05/12/1395

 

شایان ذکر است دانشجویانی که ارزشیابی اساتید را انجام نداده اند یک روز دیرترنسبت به ورودی خود میتوانند انتخاب واحد نمایند.


| شناسه مطلب: 72264

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران