پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اطلاعیه خیلی مهم انتخاب واحد 2

1- دانشجویان محترمی که چند نظام و گروه آموزشی برای آنان تعریف شده است (علوم تربیتی پیوسته 92 و 93 و آموزش ابتدایی ناپیوسته 94)، اگر درسی را از یک گروه آموزشی انتخاب نمایند، بایستی سایر دروس نیز صرفا از همان گروه آموزشی انتخاب شود. در غیر اینصورت در تأییدیه انتخاب واحد آنان مشکل اساسی به وجود خواهد آمد. لیست گروه های درسی را می توانید از فایل اکسل پیوستی مشاهده نمائید.

2- دانشجویان محترم توجه داشته باشند، حضور و غیاب از زمان شروع ترم به صورت جدی پیگیری خواهد شد و حتی دانشجویانی که می خواهند در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد خود را تکمیل نمایند، باید بر اساس برنامه کلاسی پیوستی در کلاس های خود شرکت نموده و از استاد بخواهند اسم آن ها را موقتا به صورت دستی در لیست وارد نماید.

3- دانشجویانی که به هر دلیل در انتخاب واحد خود مشکل داشته اند، می توانند با در دست داشتن فرم پیوستی، به مدیر گروه محترم جناب آقای لنگری مراجعه نمایند.

4- به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترمی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند، می رساند تنها فرصت و آخرین مهلت برای انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه 1/12/95 الی 5/12/95 می باشد. طبق بخشنامه سازمان مرکزی، تمامی مراحل انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد و واحد آموزش در این خصوص هیچگونه مسئولیت و تعهدی ندارد. لذا هرگونه عواقب عدم انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد.

5- به دانشجویان توصیه می گردد، صرفا به زمان حذف و اضافه اکتفا نکرده و تا آن موقع نیز هر روز سامانه را بررسی نمایند تا اگر انتخاب واحد در سامانه باز شد، انتخاب واحد نمایند. دانشجویان می توانند جهت راهنمایی در روند انتخاب واحد، فرم اکسل پیوستی را مشاهده نمایند. فرم پیشنهادی انتخاب واحد در شیت های مختلف فایل اکسل ارائه شده است.


| شناسه مطلب: 72744

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران