پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

آغاز دوره تلاوت قرآن کریم دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع)

دوره تلاوت قرآن کریم دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در سال تحصیلی جدید آغاز شد دکتر منفردی راز معاون آموزشی فرهنگی پردیس امام محمد باقر(ع) ضمن بیان اهمیت تلاوت قرآن در رشد و اعتلای معنوی دانشجومعلمان بیان داشت: بی گمان تلاوت به معنای خواندن و تدبر در معنای آن در خصوص کتاب های آسمانی از جمله قرآن، می بایست به عنوان امری روزانه انجام شود؛ زیرا خواندن و تدبر در آیات قرآن افزون بر ایجاد شناخت نسبت به هستی، فرمان هایی را نیز به خواننده منتقل می کند که بر پایه آن می تواند به سعادت دنیا و آخرت دست یابد و زندگی خویش را به درستی مدیریت نماید. به ویژه آن که قرآن از سوی خداوندی فرو فرستاده شده است که آفریدگار و پروردگار هستی و انسان است و خیر و صلاح وی را بیشتر می داند و می خواهد.به گفته معاون آموزشی فرهنگی پردیس امام محمد باقر(ع) دوره قرآن دانشجویان پردیس دوشنبه شب ها ساعت 20 برگزار می شود.


| شناسه مطلب: 89833

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران