پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

شهید براتعلی ناصری

نام پدر: عباس

محل تولد: آشخانه

محل شهادت: ماوون

تاریخ شهادت: 1366

مزار شهید: جاجرم


نظرات کاربران