پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی از تاریخ پنجم تا نهم آذرماه با مشارکت دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در دانشگاه پیام نور استان برپا گردید. غرفه دانشگاه فرهنگیان در این مدت بخشی از دستاوردهای پژوهشی استادان، کارکنان و دانشجومعلمان و فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی را به نمایش گذارده است. شایان ذکر است، در این نمایشگاه دستاوردها و آثار پژوهشی مؤسسات و مراکز آموزش عالی، صنایع و دستگاه های اجرایی استان در ۷۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.


| شناسه مطلب: 92886

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران