پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

بازدید استاندار و سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

محمدرضا صالحی، استاندار خراسان شمالی و دکتر حبیب صفرزاده، سرپرست دانشگاه فرهنگیان از نمایشگاه پژوهش و فناوری استان که در دانشگاه پیام نور برپا گردیده است، بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است، غرفه دانشگاه فرهنگیان در این نمایشگاه در کنار سایر مؤسسات و مراکز آموزش عالی، صنایع و دستگاه های اجرایی استان، دستاوردهای پژوهشی اساتید، کارکنان و دانشجومعلمان را به نمایش گذارده است.


| شناسه مطلب: 92888

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران