جلسه پرسش و پاسخ در پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و دانشجویان در پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد در این جلسه دکتر میرزایی سرپرست پردیس امام محمد باقر(ع) ضمن خیر مقدم به دانشجومعلمان پردیس بیان داشت توسعه همه جانبه و پایدار کشور در گرو توسعه یافتگی آموزش و پرورش و بدون اغراق مهمترین عامل در توسعه یافتگی آموزش و پرورش، معلم است که دانشگاه فرهنگیان به این مهم می پردازد.

دکتر میرزایی در ادامه با بیان اینکه درجه توسعه یافتگی نظام های آموزش و پرورش را باید با میزان شایستگی ها و سطح قابلیت های تعلیم و تربیتی، دانش حرفه ای و دانش علمی معلمان سنجید، خاطر نشان کرد: هیچگاه سطح توسعه یافتگی یک نظام آموزشی بالاتر از سطح توانمندی های معلمانشان نخواهد رفت و این بدان معنی است که عاملیت مطلق در عرصه تعلیم و تربیت از حیث دسترسی به اهداف در جریان تعلیم و تربیت برای معلمان خواهد بود.

دکتر صفرزاده سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان گفت: رهبر معظم انقلاب به مدت سه سال یعنی از همان سال تأسیس دانشگاه فرهنگیان هرسال در خصوص نقش مهم این دانشگاه سخنانی را عنوان می کنند.

وی افزود: دانشجومعلمان سفیران تحول و تعالی نظام تعلیم و تربیت هستند از این رو دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه عادی نیست و به لحاظ مأموریت هایی که دارد دردانه آموزش عالی است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی عنوان کرد: لازم است تا تمام نهادهای دولتی و غیردولتی دست به دست هم دهند و به ساختن این دانشگاه نو بنیاد کمک کنند تا معلمانی را برای کشور تربیت کند که در راستای تحول بنیادین و اهداف عالیه نظام است.

صفرزاده ادامه داد: کیفیت در تربیت معلم موجب کیفیت تعلیم و تربیت می شود و در کیفیت آینده کشور تأثیرگذار است.

در ادامه جلسه دانشجومعلمان به بیان مشکلات تحصیلی، آموزشی و رفاهی خود پرداختند و مسئولین پردیس پاسخگوی نیازهای دانشجومعلمان بودند.

در این جلسه دکتر منفردی راز معاون آموزشی پردیس امام محمد باقر(ع)، دکتر جوینی معاون اداری مالی پردیس امام محمد باقر(ع)، آقای علیزاده مسئول ارزیابی عملکرد دانشگاه فرهنگیان، آقای علوی مدیر مالی دانشگاه فرهنگیان نیز حاضر بودند.


| شناسه مطلب: 93176

تعداد بازدید: 220 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران