توزیع دروس کارشناسی پیوسته بر اساس 8 نیمسال تحصیلی

 

  لیست کلی دروس لازم که برای فارغ التحصیلیباید گذرانیده شود را از بخش ضمائم  دریافت نمایند.

دانشجویان محترم لطفا  جدول دروس بر  اساس 8 نیمسال تحصیلی را از بخش ضمائم دریافت نمایید. 


| شناسه مطلب: 95824

تعداد بازدید: 515 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران