ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

پیرو تأکیدات معاونت نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، حضور دانشجویان در آزمون های پایان ترم صرفا با به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امکان پذیر است. با توجه به اطلاع رسانی های متعدد، مسئولیت انجام ندادن ارزشیابی اساتید و همچنین عدم دریافت کارت امتحانی و هرگونه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود. 

تاریخ انجام ارزشیابی تا 28/10/96 تمدید شده است. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آموزش پردیس امام محمد باقر (ع)

 


| شناسه مطلب: 96082

تعداد بازدید: 188 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران