قابل توجه دانشجویانی که در ترم دوم سال تحصیلی 96-97 درس کارورزی دارند

1- وفق مقررات برنامه های کارورزی سالانه است .

2. دانشجویان موظف هستند با همان استاد ،گروه انتخابی ، روزکارورزی ، و مدارسی که در ترم اول درس کارورزی داشته اند، ترم دوم را نیز انتخاب نمایند .

3- هرگونه جابجایی در موارد فوق مورد پذیرش پردیس نخواهد بود و  عواقب آن  متوجه خود دانشجو  می باشد.

 معاونت آموزشی و پژوهشی و فرهنگی  پردیس امام محمدباقر (ع)


| شناسه مطلب: 98034

تعداد بازدید: 160 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران