قابل توجه کلیه دانشجویان عزیزدرترم دوم سال تحصیلی 96-97نکات ذیل را در انتخاب واحد رعایت نمایند

-دانشجو موظف است فقط از گروه تعریف شده ترم قبلی خودش انتخاب واحد نماید. مثال :علوم تربیتی 96 گروه1 فقط از همان گروه انتخاب واحد نماید .اگر چنانچه از گروه 2 انتخاب واحد نماید  تداخل دروس بوجود می آید .

-دروسی که درروز پنج شنبه ارائه گردیده ،متعلق به دانشجویان دارای کسری درس یا افتاده ازواحد می باشد ومختص ورودیهای 92و93 است .

- مسئولیت هرگونه انتخاب واحد بر عهده خود دانشجویان می باشد .

 


| شناسه مطلب: 98035

تعداد بازدید: 202 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران